Norges første grammofonstjerne – 2

Norges første grammofonstjerne – 2

Adolf Østbye var nesten hele sitt voksne liv bosatt på Kristianias østkant, og flyttet stadig med sin familie innen et ganske lite område på østkanten. I 1898-99 bodde han i Tøiengt. 43, i året 1900 var familien, i alt syv personer med tjenestepike, bosatt i Huitfeldtsgt. 34. I 1903 flyttet de til Markveien 50, i 1904 til Schous plass 7 og i 1907 til Seildugsgt. 23.

Ved århundreskiftet ble Adolf Østbye kjent med revyskuespilleren Karl Pedersen (1881-1970), som begynte sin karriere som kraftatlet hos sirkusdirektør Norbeck i 1898.1 1901 gikk han over i revyfager for alvor sammen med Adolf Østbye, og sammen reiste de på turne. I et intervju i Arbeiderbladet i 1969 forteller Karl Pedersen at han like over århundreskiftet kom i kontakt med Adolf Østbye og dro på turne til småbyene rundt Kristiania sammen med han. En opplevelsesrik og koselig tid, forteller Pedersen. I 1905 opptrådte Adolf Østbye og Karl Pedersen sammen på Dovrehallen i Kristiania, og begge må regnes blant de mest kjente visesangerne i Norge på denne tiden. Pedersen var da i startfasen av en lang karriere som underholder, og visene hans ble innspilt på grammofon i et stort antall helt opp til 1930-arene.