Norges første grammofonstjerne – 1

Norges første grammofonstjerne – 1

Selv om det har vært enkelte plateopptak med norske artister i utlandet før desember 1904, regner vi den første grammofoninnspillingen i Kristiania i desember 1904 som “starten på tidsregningen”. Adolf Østbye var den første artisten der ble gjort opprak med, og han får med det en sentral plass i norsk grammofonhistorie. Da de første grammofon-platene kom på markeder i Norge i 1905, var Østbyes innspillinger de mest populære og de som solgte mest.

Gustav Adolf Olsen Østbye var født i Kristiania 31. januar 1868. Han var sønn av fyrbøter Carl Gustav Olsen og Karen Andrea Olsen. De hadde to barn, Adolf og søsteren Fredrikke. I unge år valgte har barberyrket, som han etter noen ar forlot til fordel for skuespilleryrket, for så å vende tilbake til det i sitt siste leveår.

Ifølge forfatteren Rudolf Muus, som omtaler han i boken Kristianias forstadsscener og deres skuespillere (Muus 1924), la man tidlig merke til hans vakre sangstemme. Muus forteller at Østbye hadde veldig lyst til å satse på skuespilleryrket, og i 1889, da han allerede hadde sin egen barbersalong ved Grønland torv, spilte han en rolle i “Han gaar paa kommers” på Victoria Theater. Det var en musikalsk farse i fem akter, der handlingen var lagt til Roskilde, København og omegn i 1850-arene.

Victoria Theater i Akersgaten, som også hadde hatt navnet Askers Etablissement, ble senere ølhallen og basarlokalet Alhambra, populært kalt Ølhambra. Pa dette stedet har det vært mange fornøyelsesetablissementer, og stedet har sa rike tradisjoner at vi må ga litt lenger tilbake i tiden. Conradine Dunker skriver: “I Midten af forrige Aarhundrede var der i Agersgaden en Have ved en aaben Plads og ved siden af Haven med Fasaden vendt mot Agersgaden et Theater. Haven, Pladsen og Theatret til sammen var kaldet Grændsehaven og tilhørte James Collett. Paa dette Theater bleve fra 1760-1799 opførte af og til mange forskjellige Slags Skuespil.” (Bang-Hansen 1961)

Hagen var og skulle være teater for de fornemme, og for private amatørselskaper rekruttert blant de kondisjonerte. I 1801 var det lille teatret blitt for trangt, og en ny bygning ble reist i hagen. Det var her Adolf Østbye i 1889 tok sine første skritt på de skrå bredde. Rester av Victoria Theater har for øvrig eksistert helt opp til var tid. Teatret lå bak Centralteatrets scene og ble benyttet som skuespillergarderober.