Seigmen: Metropolis

Seigmen: Metropolis

Tittelsporet fra Seigmens “Metropolis”, utgitt av 1:70/Sony i 1995. Denne videoen er også å finne på den doble DVD-samleren “Fra X til Døden” (2006).