TV-aksjonen 2013 - Gi bud

TV-aksjonen 2013 - Gi bud

Årets TV-aksjon faller i år på søndag 20. oktober. I den anledning gir Popsenteret bort 10 billetter til torsdagens jubileumsfeiring- og konsert for Knutsen & Ludvigsens Juba Juba-album. Artister som spiller denne kvelden er blant annet Jan Eggum, Marte Wulff og Lars Lillo-Stenberg. I tillegg får de 10 heldige privat omvisning med selveste Øystein Dolmen i utstillingen "På sporet av Knutsen & Ludvigsen".

Les mer om arrangementet her
By på billettene her


Følg med på NRK (tv) på søndag eller deres nettsider for å finne ut hvordan du kan by på billettene og slik bidra til årets TV-aksjon. http://www.nrk.no/tvaksjonen/


TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. Over 70 000 mennesker i Norge har demens. Dette tallet vil fordobles i løp av de neste tiårene. Pengene fra TV-aksjonen 2013 skal brukes på tre områder:

  • Forskning på demens for å kunne løse gåten disse sykdommene er
  • Bedre livskvaliteten for demenssyke og deres pårørende
  • Skape økt åpenhet og forståelse for sykdommen som mange opplever som tabubelagt i dag