Aha! Var det derfor de slo igjennom?

Aha! Var det derfor de slo igjennom?

Prøv å tenke på popmusikk uten å se for deg bilder? Popmusikken er i dag så tett knyttet opp til de forestillingene vi har av artistene som fremfører den at det nesten er en umulig øvelse! Og forestillingene har vi i stor grad har fått via platecoverne og musikkvideoene. 

I dag er det vanskelig å se for seg en artistkarriere uten platecoverne og musikkvideoenes fremstilling av denne. Markedskreftene spiller en massiv rolle, samtidig som man ikke bør undergrave de kunstneriske mulighetene som ligger i billedlige fremstillinger, og som bidrar med den ekstra dimensjonen til det kunstneriske prosjektet som en plateutgivelse er. 

Bli med på temaomvisningen som tar for seg forholdet mellom musikk og bilde i et historisk perspektiv og viser hvordan musikkvideoer og Cover Art har vært avgjørende for identitetsskaping og imagebygging innenfor populærmusikken. Vi ser på utviklingen helt fra tiden da musikk var avhengig av sosialt samvær, til endringene og mulighetene som fulgte ved at musikken kunne lyttes til uten av musikerne var til stede. Musikk er fortelling i tid, bildet gir den romlig dimensjon. Både øret og øyet vil ha sitt!

Omvisningen holdes av formidler Henrik Haraldsen Sveen. Henrik er utdannet musikkteknolog ved NTNU i Trondheim og driver til daglig med musikk som utøver og produsent i prosjektene Rytmeklubben og Henrik the Artist. Med både teoretisk og praktisk erfaring inviteres det herved til en reise i musikkens visuelle verden.

 

Torsdag 12. mai kl. 17.30 og søndag 22. mai kl. 14.00.

Billett: Ordinær inngang.

Ingen påmelding nødvendig. (Grupper bes gi beskjed på forhånd).